Vuokrasopimuspohja asuntotarjouksena

Ennen vuokrasuhteen alkua, yleensä asuntonäytön jälkeen, vuokranantaja eli yksityinen asuntosijoittaja, hänen edustajanaan laillistettu vuokravälittäjä tai suuremman institutionaalisen sijoittajan asiakaspalvelu, tarjoaa vuokralaiselle sopimusta. Yksinkertaisin ja siksi yksi suosituimmista tavoista on lähettää vuokrasopimuspohja tarjouksena hakijan tutustuttavaksi ja hyväksyttäväksi. Erilaisia luonnospohjia tarjoavat monet toimijat. Mikäli etsit netistä vuokrasopimuspohjaa voit tutustua esimerkiksi tähän sivustoon.

Tarkoittaako vuokrasopimuspohjan hyväksyminen automaattisesti sopimusta?

Jotkut suurimmista toimijoista, esimerkiksi tietyt alueelliset opiskelija-asuntosäätiöt ovat yksinkertaisesti pyytäneet asunnonhakijaa vastaamaan tiettyyn päivämäärään mennessä emaililla lähetettyyn vuokrasopimuspohjaan, hyväksyvätkö he sopimuksen vai eivät. Suurilla toimijolla, joiden vuokra on julkisen subventoinnin vuoksi markkinahintoja alhaisempi, onkin varaa toimia näin. Jos ensimmäinen asunnonhakija ei hyväksy ehdotusta, he voivat valita jonosta, jonoksi asti, uusia asunnonhakijoita ja näin neuvotteluvalta on heidän käsissään.

Yksityisen vuokranantajan kannattaakin toimia huomattavasti joustavammin ja pyytää hakijaa tutustumaan vuokrasopimuspohjaan rauhassa, listaamaan ylös, mikäli hänelle herää sopimuksesta kysyttävää ja neuvotella näistä mahdollisista epäkohdista vuokralaisehdokkaan kanssa. Erityisesti viimeistään nyt vuonna 2021, korona pandemian jälkeen, vuokranantajilta voi perustellusti edellyttää joustavuutta, kun vuokralaisille on enemmän tarjontaa kuin koskaan.

Vuokrasopimuspohjaa voidaan siis käyttää alustavana sopimustarjouksena, josta osapuolet neuvottelevat ja tekevät siihen muutoksia ja lopulta allekirjoittavat lopullisen vuokrasopimuksen. Suomessa vuokrasopimuspohjan voi allekirjoittaa laillisesti pätevästi sähköisellä allekirjoituksella ja vahvalla tunnistautumisella. Vahvan tunnistautumisen voi tehdä mm. pankin myöntämillä verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Muulla tavoin tehtyä sähköistä allekirjoitusta ei voida juridisesti todentaa juuri kyseisen luonnollisen henkilön tekemäksi. Toisinaan ei-vahvistettua allekirjoitusta kuitenkin käytetään esimerkiksi maahanmuuttajien vuokrasopimuksen allekirjoittamiseksi.

Vuokraamalla omaksi-vuokrasopimus

Tietynlaiset asuntotoimijat tarjoavat mahdollisuutta vuokrata asunto ensin ja ostaa se myöhemmin itselle omaksi vuokrasopimuksen pohjalta. Mikään ei tietenkään estä esimerkiksi yksityistä vuokranantajaa myymästä sijoitusasunto vuokralaiselle omaksi kodiksi, mutta yleisempää se on suurempien asuntosijoittajien toiminnassa. Mikään ei myöskään estä tekemästä kauppoja vaikkei siitä olisi etukäteen sovittu vuokrasopimuspohjassa, mutta varsinaisessa lunastuksen mahdollistavassa pimuksessa voidaan esimerkiksi merkitä jo vuokrasopimukseen hinta, jolla asukas voi halutessaan ostaa asunnon – ja jolla vuokranantaja on valmis ja sitoutunut sen hänelle myymään.

Yksi malli toteuttaa vuokraamalla omaksi eli rent-to-own vuokrasopimus on, että asukas lunastaa vuokrasuhteen alussa ns. asumisoikeuden, jota ei pidä kuitenkaan sekoittaa perinteiseen ASO-asuntoon ja vuokrasopimus sovitaan määräajaksi, jonka aikana vuokralainen maksaa “vuokraa” jonka osana hän säästää omaa osuutta itselleen ja voi lopuksi lunastaa asunnon omaksi. Loppuosuus voi olla esimerkiksi vain 30 % alkuperäisestä myyntihinnasta.

Vuokrasopimuspohjaan merkitään vuokranantaja, vuokralainen ja muut osapuolet

Kaikenlaisissa vuokrasuhteissa vuokrasopimuspohjan osapuolina ovat vuokralainen ja vuokranantaja, vaikka vuokranantajan edustajana toimisikin välitysliike. Mikäli vuokranantaja ja välittäjä ovat sopineet niin, välitysliikkeen yhteystiedot voidaan merkitä myös vuokrasuhteen aikaisiksi yhteystiedoiksi. Vuokrasopimuksen osapuolien lisäksi sopimuspohjassa voi olla myös erilliset kentät vuokrattavana olevan asunto-osakkeen tai kiinteistön muille omistajille ja vuokralaisena olevan henkilön (/henkilöiden) lisäksi asuntoon muuttavat henkilöt, kuten alaikäiset lapset.

Vuokrasopimuspohjalla tarkoitetaan asiakirjaa, josta ei muuteta mitään, kun sen pohjalta laaditaan vuokrasopimusluonnos ja lopullinen sopimus. Luonnoksen erottaa mallipohjasta vain muuttuvien tietojen osalta täytetyt kohdat eli juuri edellä mainitut vuokrasopimuksen osapuolet, vuokrattavan kohteen yksilöivät tiedot ja muut erityisesti kyseessä olevaa kohdetta koskevat erityiset ehdot. Vuokranantajalla on velvollisuus kertoa vuokralaiselle lähitulevaisuudessa suunnitelluista asumiseen mahdollisesti vaikuttavista toimenpiteistä. Nämä lakisääteiset velvollisuudet on myös järkevä merkitä vuokrasopimukseen, jotta ne ovat varmasti kirjallisena myös mikäli asia pitää tulevaisuudessa tarkistaa.

Vaikka vuokrasuhteen osapuolina on näennäisesti kaksi täysin eri lähtökohdista vuokrasuhteeseen ryhtyvää osapuolta, asunnollaan tuottoa hakeva asuntosijoittaja ja itselleen kotia etsivä vuokralainen, on hyvin laadittu vuokrasopimus molempien osapuolten etua ajava dokumentti. Vuokrasuhteeseen ei tule ryhtyä, mikäli lähtökohtana on riidellä, sen sijaan hyvä vuokrasopimuspohja on ammattilaisen kirjoittama dokumentti, joka päin vastoin ehkäisee riitelyä.

Samankaltaisia artikkeleita